Giới thiệu

Website giasutretuky.com là trang web lập ra nhằm mục đích chia sẻ thông tin về nuôi dạy trẻ tụ kỷ, chậm nói, chậm phát triển, tăng động giảm chú ý.

Website được tổng hợp thông tin từ các nguồn báo tin cậy và các tác giả uy tín trong ngành.

Mọi ý kiến đống góp, hợp tác anh chị vui lòng liên hệ email: giasutretuky@gmail.com